گئوماتای مغ

این مغ بر جسته پس از لشگر کشی کوروش بزرگ هجامنشی به مصر ظهور کرد ودر صحنه تاریخ نام اوکه با تاریکی توام بود . بطوریکه عده ای او را با بنیانگذار کیش هندی بودا.یکی دانسته اندآنچه که از روایتها و نوشتههای تاریخ است.گئوماتا پس از متحد شدن هفت نفر از بزرگان پارس در برابر وی ودستگری یاو کشته شد واقعیت شخصیت اونیزبه نسبت  ناشناس ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *