جشن شب یلدا،یادگاری ازگذشته های دورونزدیک

دیشب ،شب یلدارادرخانه پسرم دورهم جمع شدیم .شام خوردیم ومیوه وآبگوشتی خوشمزه وچای وسپس  برگشتیم به خانه.

بیادهم میهنان بیماردراثرکوروناونیزهم میهنان مرده که غم واندوه انسان رایادآوری می کرد.اماچاره ای نبود.برخلاف آنهایی که به آینده این کشورناامیدوواداده هستند،من همواره به آینده ملت ایران امیدوارم.ومی دانم درگذشته نیزاین ملت روزهای خوش وناخوشی داشته وامیدواری وناامیدی زیادبوده است.

دوباردرطی عمرملت ایران دیده ام که انتخابات کشوروملت دیگری درسرنوشت ملت ماموثربوده است.یکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکاوانتخاب جیمی کارترکه بافشاراوشاه مجبورشدآزادیهارابیشترکندومنجربه بیشترشدن مخالفتهاوآتش انقلاب گردیدودومین بارهم انتخابات این بارآمریکابودکه منجربه شکست مردقلدروفاشیستی چون دونالدترامپ شدوامیدتازه ای نیزدرمیان مردم ایران بوجودآورد.

بهرحال ،علاوه بریلداومراسم آن می بینیم به کوری چشم مقدونیهاوعربهاومغول هاوروسهااین جشن باستانی پابرجاست وازبین نرفته است وهرسال نیزسبب امیدواری وسروروشادی و همبستگی بیشترماشده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *