همنشین توازتو به باید تا…

خانم خانواده شهیدی که دریکی ازتلویزیون های فارسی زبان در

اظهارنظرشرکت کرد(خانم سپهری)گفت:قانون به زنان اجازه نمی دهدبدون

اجازه همسربه مسافرت بروندواین راازمعایب قانون دانسته بود.

ایشان تاکنون چنین ایرادی ازقوانین این کشورنگرفته بودوآشکاربوداین ایرادرا

ازخانمهای دیگری که باهم بزندان رفته بودند،یادگرفته است.پس

زندان بریک خواهرزندانی ومتدین اثرمنفی گذاشته است.اگرچنین

قانونی تصویب شودمردخانواده هاهیچکاره بوده وپس از

بازگشت ازسرکارمتوجه نبودن همسرخویش درخانه ورفتن به

سفرخارج وداخل کشورمی گردندواین کارعواقب بدی برای جامعه 

نیزدارد.خداوندبه خانواده های ایرانی رحم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *