نگاهی کوتاه به تاریخچه فعالیتهای دهساله مدرسه علوم اقتصادی واجتماعی(بخش پنجم) پانویس واسناد

۱۵-اعتصاب کارگران وکارمندان پس ازانتخاب سرپرست مارکسیست.دانشجویان نیزباآنان اعلام همبستگی کردند.

 Scan10102010_121025-2

۱۶-تعیین سرپرست کمونیست برای مدرسه عالی به گروههای چپ فرصت دادتابه ترویج افکارخودبپردازند.دراینجاطرح ومنابع یک درس را می بینید.تدریس درس اقتصاد اجتماعی توسط دکتر کامبیز روستا . این درس را قبلا استادان غیر کمونیست تدریس می کردند.

طرح درس اقتصاد اجتماعی

۱۷-نامه انصراف ازتحصیل یکی ازدانشجویان ورودی ۱۳۵۷ بسیاری ازمسائل دانشکده رادرخودمنعکس کرده است.

نامه انصراف از تحصیل یکی از دانشجویان

۱۸-یکی از صفحات روزنامه دانشجویی صبح اسلام شماره ۴.

روز نامه صبح اسلام

۱۹-تصویر روی جلد مجله جنگل شماره یک.

روی جلد مجله جنگل شماره نخست

۲۰-اعلام بازگشایی مدرسه عالی پس ازپیروزی انقلاب.اعلام بازگشایی مدرسه عالی پس از پیروزی انقلاب

۲۱ -هیئت علمی چپ مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی که قاعدا” میبایستی درنوشتن چنینن نامه ای پیشقدم می بودند،درماههای پیش ازپیروزی انقلاب محتاط بودندوتلاش می کردندرژیم راناراحت نکنند. نامه استادان دانشکده تکمیلی شمال به رپیس پیشین دانشکده و وزیر کنونی علوم ۲۲-سرپرست مارکسیست وطرفداران وی که ازدولت بودجه می گرفتندو بایدتابع دانشگاه مازندران باشند،بعلت قراردادهای غیر قانونی که با هیئت علمی خودداشتند حاضرنبودند اطلاعات کافی درمورد آنان بدهند.هیئت علمی آنهانه مورد قبول دانشگاه بودندونه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و این نهادهانقشی درانتخاب واستخدام آنان نداشتند.

نامه دانشگاه مازندران به وزارت علوم

چهارنفرازکارمندان مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی(بابلسر)که در بهار سال۱۳۵۵در حیاط مدرسه عالی برای هدیه به آیندگان عکس یادگاری گرفتند.از راست:علی نوری،بهرامی،شهیداکبر مستانی،حسین آریازند.«تارنمای وارش»

پس ازنوروزسال ۵۵ – نگارنده به همراه همکاران اداری درحیاط بخش شمالی دانشکده.ازراست:۱-علی نوری۲- مرحوم بهرامی ۳-شهیداکبرمستانی (درجنگ هشت ساله)۴-حسین آریازند

این تاریخچه درمردادماه منتشر شدودر۲۴/۱۱/۸۹ بدنبال آرایش جدید عنوان ها بصورت فعلی در آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *