نبوغ بارور

 

 

اریش فن دنیکن  ازانسانهایی است که نبوغ مادر زادی داشته ولی نیاز به مدرسه رفتن برای خواندن ونوشتن و یادگیری نداشته است. وتاخواندن و نوشتن را نزد خود فراگرفته است.وی بسیاری از تهی های تاریخی را ککه تاریخ نتوانسته است پر کند باادانسته  های   خویش پر کرده است.ولی خواننده را به مطالب وحوادثی می کند که  در زمان نوی اتفاق افتاده است.و درواقع بخشی از تاریخ شده اس ت واز جمله غولهای ناشی از زادولد و موجودات کرات دیگر و زنهای کره خودمان و که همان سفینه های ففضاییماهای مجبور شدند برای اینکه زادو ولد آن غولها ادامه نیابد ایجاد توفان نمایند که به توفان نوح معروف شده است . اما توفانی است کا سفینه فضایی ایجاد کرده است تا غولها در توفان غرق شوند و نسل بدرد نخور آنان برداشته یشود ونابودگردد.ت.این کتاب می تواند بخشی از حوادث گذشته در کره زمین را که شبیه به افسانه درآمده است توجیه علمی و تاریخی نماید.ووارد دتاریخ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *