نگرانی و شتابزدگی

            بانزدیک شدن انتخابات کشورآمریکانگرانی ترامپ بیشترشده وحتادخالت  مسایل عقلانی راهم درکارسیاست وتدبیرسیاسی ازدست داده است.این گرفتن تصمیمات شتابزاده وغیرقانونی بین المللی سبب شده که تصمیم کشورخودرابرترازتصمیم تمام کشورهای عضوسازمان ملل دانسته وآنرااجرانیزمی کند.

               تاکنون نشده است که یک ریس جمهورتمام قدرت نمایی های دنیارابوسیله اطرافیان منتخب خویش اعمال کندوبا بیشرمی تمام جلوی روابط بازرگانی وتبادل اسلحه رادردنیابگیردوآن راازطرف سازمان  ملل متحدوشورای امنیت معرفی کند.البته وقتی درنظربگیریم که سقوط دو نالدترامپ نزدیک است نگران شدن ودستپاچگی وی هم یک چیزعادی ومنطقی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *