دکترمیرخالق ضیاءتباراحمدی استادممتازدانشگاه علوم کشاورزی مازندران درگذشت.مردی که دانشگاه علوم کشاورزی راازوضعیت فوق دیپلم تحویل گرفت وبالابردوبه دکترارسانید.بجه روستای احمدکلای بابلسربودوباسادگی یک روستایی وازدانش واطلاعات علمی زیادی درکشاورزی وپژوهشهای کشاورزی جدیدبرخورداربود.سالهای دوره ابتدایی ودیپلم خودرادربابلسر گذراند.دردانشگاه شیرازدرس خواند.وسپس به عنوان فارغ ازتحصیل ممتازبابورس تحصیلی به آمریکارفت ودردانشگاه یوتاکه تخصص آن درکشاورزی بودمشغول به تحصیل شد.وپس ازتمام کردن دکترابه ایران برگشت ودردانشگاه مازندران به کارتدریس پرداخت.درآن هنگام دردانشکده زمین خورده کشاورزی این دانشگاه مشغول تدریس وآنگاه رئیس همان دانشکده شد.درحالیکه براثرمدیریت رئیس پیش ازوی،این دانشکده که پیش ازانقلاب درکارشناسی فعالیت می کرد،اینک فوق دیپلم شده بود.آن رئیس پیشین کارشناس ریاضی بودهمین.دکترضیاءتباراحمدی بامدیریت وفعالیت علمی به دانشکده کشاورزی جان تازه ای دادوآنرابه دکترارسانید.بدون اینکه درمدیریت تندروی نماید،آنطورکه درآن زمان رواج داشت.باوجودی که همواره موفق بود،هیچ ادعایی نداشت.برخوردهای وی همیشه بافروتنی همراه بود.درجوانی ودوره دانشجویی شعرنیزمی گفت.دکتر ضیاءتبارهنگام تدریس در دانشگاه واستادی آن به زمین کشاورزی خویش می رفت ومانندیک کارگرکشاورزی به کار می پرداخت.

                 متاسفانه پس از خدمات علمی بسیاری که به آموزش عالی زادگاه خودمازندران کرده بود،براثر بیماری ای که به آن دچار شدوپس ازمدتهادرمان ،این سرای فانی راترک کردوبه سرای همیشکی رفت.خدمات او توشه راهش باد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *