پاک کردن صورت مساله

یکی ازهدف های بنیادگذاری القاعده باهدف ضربه زدن به رژیم ایران،از سوی خودکشورآمریکایعنی کشوری است که آقای پومپئووزیرخارجه آن باادعای مبارزه بارژیم های اقتدارگرابعنوان وزیرخارجه آن کشور فعالیت می کند.آقای مایک پومپئوآمده وبااصرارمی خواهدصورت مساله راپاک کند.مساله ای که کشورخودش و شریکانی چون پاکستان واسراییل آن راطرح کرده ودراجرای آن نیزشرکت داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.