سنت طالبان سازی درارتش پاکستان

خلیج فارس

ارتش پاکستان وسران آن درفرقه سازی مشهورهستند.چندشب پیش که طالبان پاکستان دردره پنجشیرتلفات زیادی دادند،بالگردهای پاکستان  که تعدادآنهارا۲۷ فروندهم گفته اند،مردم وجنگجویان مدافع این دره راهدف قراردادندواین حملات سبب شدتاکاردفاع ازمنطقه پنجشیرزادگاه احمدشاه مسعودمعروف به شیر پنجشیر،مشکل شودوکارمتجاوزین یعنی طالبان پاکستانی نیزمشکل گرددوچون توان دفاع ازخویش رادربرابرجنگجویان دشمن افغانی نداشتند،ارتش پاکستان نیزبه ناچارسلاحهای سنگین علیه آنان بکاربردند.ومدافعین دره نیزنتوانستنددره پنجشیررادردست خویش نگهدارند.وسازمان جاسوسی ارتش کشورمتجاوزباکستان برای درهم شکستن مقاومت مردم ازپهباداستفاده کردکه تلفات بسیاری رابهمراه داشت.  

مسئله اینجااست چگونه قوانین بین المللی اجازه می دهدطالبان پاکستان واردیک کشوردیگرشوندوبزیان حق حاکمیت آن بجنگند.و نظامیان پاکستان هم ناجوانمردانه وباسلاحهای سنگین چون بالگردوتیرباروتوپهای آن به سوی میهن پرستان پنجشیروافغانستان  تیراندازی کنند.درتظاهراتی که پس ازآن شب خونین انجام شد،درداخل وخارج پاکستان ،همواره شعارهای مرگ برپاکستان هم در کنارشعارهای دیگرشنیده شده است.چقدرخوب بودمی گفتندمرگ برسران ارتش پاکستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *