حکومت اسلامی خود ساخته

خلیج فارسحکومت طالبان نماینده مردم افغانستان نیست.مردم افغان خودحکومتی برپایه قانون تصویب شده بوسیله مردم دارند.حکومت آنها تنهاحکومتی حودساخته یک گروه مسلح است که بااسلحه خودرابرمردم این کشورچیره کرده است.این صحبتهایی که ازحکومت می کنندپذیرفتنی نیست.بااین حکومت من درآوردی می خواهندمردم افغانستان رامجبوربه اطاعت ازخودکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *